اخبار کانون بازنشستگان فرهنگی بابل

استان اردبیل:

مهمانسرای جهانگردی خلخال:جاده خوجین-جنب دانشگاه پیام نور

تلفن:۰۴۵۲۴۲۵۳۹۹۱                                                                      نمابر ۰۴۵۲۴۲۵۴۵۴۳

                                 - *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان اصفهان:

مجتمع جهانگردی اصفهان:م آزادی -خ:هزارجریب-روبروی کوی امام

تلفن : ۱۴-۰۳۱۱۶۷۳۶۰۱۲                                                               نمابر۰۳۱۱۹۷۳۶۰۱۰

مهمانسرای جهانگردی اردستان:خیابان امام خمینی - روبروی پمپ بنزین

تلفن:۰۳۶۲۵۲۴۳۵۰۱                                                                     نمابر۰۳۶۲۵۲۴۳۵۰۲

مهمانسرای جهانگردی داران:بلوار آیت الله طالقانی

تلفن : ۰۳۷۲۴۲۲۲۸۸۳                                                                   نمابر:۰۳۷۲۴۲۲۴۶۰۰

مهمانسرای جهانگردی گلپایگان:بلوار شهید بهشتی -روبروی استادیوم تختی

تلفن:۰۹۷۲۳۲۴۰۸۶۷                                                                     نمابر:۰۳۷۲۳۲۴۰۸۶۶

هتل جهانگردی نائین:خیابان شهید رجائی -جنب هلال احمر

تلفن:۰۳۲۳۲۲۵۳۰۸۸                                                                     نمابر:۰۳۲۳۲۲۵۳۶۶۵

                                   -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان البرز:

مجتمع جهانگردی هتلهای دیزین:کیلومتر ۷۵ جاده کرج به چالوس

تلفن:۷۹-۰۲۶۱۵۲۱۲۹۷۸                                                                  نمابر:۰۲۶۱۵۲۱۲۴۴۹

                                   -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان ایلام:

مهمانسرای جهانگردی دهلران: جنب پارک لاله

تلفن:۷۲۲۲۴۷۰-۷۲۲۵۷۹۱-۰۸۴۲                                                       نمابر ۰۸۴۲۷۲۲۵۷۷۹

                                 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان آذربایجان شرقی:

مهمانسرای جهانگردی جلفا: خیابان امام- میدان شهید بهشتی

تلفن:۰۴۹۲۳۰۲۲۸۲۴                                                                   نمابر: ۰۴۹۲۳۰۲۲۸۲۵

مهمانسرای جهانگردی مرند:کیلومتر ۴ جاده قدیم مرند

تلفن:۰۴۹۱۲۲۳۷۴۴                                                                    نمابر: ۰۴۹۱۲۲۳۷۴۴۵

اردوگاه اقامتی جهانگردی تبریز:جاده ایل گلی پارک ملت پلاک ۳۳۰

تلفن:۰۴۱۱۳۸۴۵۲۷۰                                                                  نمابر:۰۴۱۱۳۸۴۹۰۳۳

مهمانسرای جهانگردی سراب:بلوار شهید بهشتی-جنب پل تاجیار

تلفن:۰۴۳۱۲۲۲۳۸۸۹                                                                  نمابر:۰۴۳۱۲۲۲۳۸۸۸

                                     -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان آذربایجان غربی:

هتل جهانگردی ارومیه:خیابان کاشانی                

تلفن:۰۴۴۱۲۲۲۳۰۷۰-۰۴۴۱۲۲۲۳۰۸۵                                             نمابر:۰۴۴۱۲۲۴۸۹۸۶

مهمانسرای جهانگردی خوی:خیابان انقلاب-جنب باغ گلستان

تلفن:۲۴۴۰۳۵۱-۲۲۴۹۱۰۰-۰۴۶۱                                                   نمابر:۰۴۶۱۲۴۴۰۳۵۲

مهمانسرای جهانگردی ماکو:خیابان امام             

تلفن:۰۴۶۲۳۲۲۳۱۸۵                                                                  نمابر:۰۴۶۲۳۲۲۳۱۸۴

مهمانسرای جهانگردی مرز بازرگان:داخل محوطه گمرک-جنب اداره پست

تلفن:۰۴۶۲۳۳۷۲۴۲۱  -۰۴۶۲۳۳۷۲۰۷۰         

مهمانسرای جهانگردی شرفخانه:شبستر - کنار ساحل

تلفن:۰۴۷۲۲۱۶۹۹۷                                                                    نمابر :۰۴۷۲۲۱۶۲۷۵۰

                                   -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان بوشهر:

هتل جهانگردی دلوار بوشهر:خ رئیسعلی دلواری- میدان دلیران تنگستان

تلفن:۰۷۷۱۲۵۲۶۸۸۱                                                                 نمابر: ۰۷۷۱۲۵۲۶۳۴۲

 

                                  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 استان تهران :

هتل جهانگردی  شمشک :شمیرانات- رودبار قصران

تلفن:۰۲۱۲۶۵۲۶۹۱۲                                       نمابر:۲۶۵۲۷۴۲۴-۲۶۵۲۶۲۶۱-۰۲۱۲۶۵۲۶۲۶۰

هتل جهانگردی میگون:فشم - مجتمع جهانگردی     تلفن:    ۲۶۵۱۳۲۶۱-۲۶۵۱۳۲۶۱-۰۲۱

                               -*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان چهارمحال بختیاری

هتل جهانگردی  شهرکرد:بلوار شریعتی- روبروی شهرداری  تلفن:۲۲۲۵۷۱۱-۲۲۲۱۰۷۷-۰۲۱

                            -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان خراسان رضوی:

هتل بزرگ فردوسی مشهد:بلوار مدرس نبش مدرس ۱ - جنب سازمان تبلیغات اسلامی

تلفن:۰۵۱۱۲۲۱۶۱۶۱                                                             نمابر:۰۵۱۱۲۲۲۴۰۷۸

                                -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان خراسان جنوبی

هتل جهانگردی بیرجند:خیابان ارتش- روبروی بیمارستان ارتش

تلفن:۲۲۲۲۳۲۰-۰۵۶۱۲۲۲۵۱۴۵                                              نمابر:۰۵۶۱۲۲۳۶۳۸۰۱

هتل کویر بیرجند:بلوار صیاد شیرازی -جنب پارک صیاد شیرازی    تلفن:۰۵۶۱۲۲۲۷۲۱۵

                                        -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان زنجان

 مجتمع جهانگردی زنجان:بلوار خرمشهر-جنب صدا و سیما

تلفن:۰۲۴۱۷۲۷۲۰۶۲                                                      نمابر:۷۲۷۱۹۱۰-۰۲۴۱۷۲۷۱۹۳۰

                                      -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

استان سمنان:

هتل جهانگردی سمنان: میدان معلم- بلوار بسیج      تلفن:۴۴۴۳۲۲-۴۴۴۱۴۳۳-۰۲۳۱

مهمانسرای جهانگردی دامغان:میدان آزادی-بلوار شمالی-جنب پارک شهر

تلفن:۰۲۳۲۵۲۴۲۰۷۰                                                       نمابر:۰۲۳۲۵۲۴۶۸۰۰

مهمانسرای جهانگردی شاهرود:م آزادی - ابتدای خیابان فردوسی خ:صادقیان

تلفن:۰۲۷۳۲۲۲۶۰۷۸-۰۲۷۳۲۲۳۱۲۸۸                                  نمابر:۰۲۷۳۲۲۲۴۰۰۸

                                     -*-*-*-*-*-*-*-*-*----*---*--*-*--

استان سیستان و بلوچستان:

مهمانسرای جهانگردی زاهدان: خ جام جم- روبروی  بیمارستان خاتم الانبیاء

تلفن:۳۲۲۰۱۱۳-۳۲۲۴۸۹۸-۰۵۴۱                                                    نمابر:۳۲۲۴۴۴۰

مهمانسرای جهانگردی میرجاوه: خیابان پاسداران- روبروی تربیت بدنی

تلفن:۳۲۲۴۶۱۳-۳۲۲۲۴۸۶-۰۵۴۱                                                   نمابر:۰۵۴۱۳۲۲۴۶۱۴

مهمانسرای میل ۷۲: میل ۷۲-پایانه گمرک میر جاوه

تلفن:۲۳-۳۲۹۲۰۲۲-۰۵۴۱                                                            نمابر:۰۵۴۱۳۲۹۲۰۲۴

                                               -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان فارس:

هتل جهانگردی شیراز: کلبه سعدی-ابتدای بلوار ابونصر

تلفن:۱۲-۷۳۲۲۴۱۱-۷۳۲۲۴۱۷-۰۷۱۱                                             نمابر:۰۷۱۱۷۳۰۷۵۰۳

مهمانسرای جهانگردی داراب:بلوار سپاه-جنب فرمانداری        

تلفن:۰۷۳۲۶۲۳۸۴۵۵                                                                  نمابر:۰۷۳۲۶۲۳۸۴۹

مهمانسرای جهانگردی استهبان:بلوار قائم - خیابان میثم بالاتر از اداره برق

تلفن:۰۷۳۲۴۲۲۵۴۹۰                                                                 نمابر:۰۷۳۲۴۲۲۵۳۱۰

مهمانسرای جهانگردی فسا:بلوار شهید بهشتی-روبروی ترمینال قدیم

تلفن:۹-۳۳۳۴۴۴۸-۰۷۳۱                                                             نمابر:۰۷۳۱۳۳۳۷۰۶۶

مهمانسرای جهانگردی فیروز آباد: میدان گاز(هنگ)

تلفن:۰۷۱۲۶۲۲۳۶۸۸                                                                 نمابر:۰۷۱۲۶۲۲۲۱۰۵

مهمانسرای جهانگردی لار:شهر جدید پشت بیمارستان امام سجاد- بلوار جمهوری اسلامی - مقابل ثبت احوال

تلفن:۰۷۸۱۶۲۲۳۶۹۹                                                               نمابر:۰۷۸۱۲۲۴۴۰۸۹

مهمانسرای جهانگردی تخت جمشید:کیلومتر ۲ جاده تخت جمشید

تلفن:۲-۴۴۷۴۰۰۱-۰۷۲۸                                                         نمابر:۰۷۲۸۴۴۷۴۰۰۰

                                         -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

  استان قزوین:

مهمانسرای جهانگردی تاکستان:کیلومتر ۷ جاده تاکستان به ابهر - سه راهی  شامی شاپ

تلفن:۰۲۸۲۵۲۷۰۰۸۲                                                            نمابر:۰۲۸۲۵۲۷۰۰۸۳

                                       -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان کردستان:

هتل جهانگردی سنندج:انتهای  خیابان پاسداران

تلفن:۰۸۷۱۶۶۳۰۰۸۱                                                           نمابر: ۰۸۷۱۶۶۳۰۰۸۴

مجتمع جهانگردی مریوان:جنب دریاچه زریوار

تلفن:۳۲۲۱۶۲۶-۰۸۷۵۳۲۳۲۰۱۰                                             نمابر:۰۸۷۵۳۲۳۲۰۲۰    

                                                      -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-              

استان کرمان:

هتل جهانگردی کرمان:بلوار جمهوری اسلامی-چهارراه شفا

تلفن:۵-۲۴۴۵۲۰۳-۰۳۴۱                                                        نمابر:۰۳۴۱۲۴۴۴۷۴۰

چایخانه حمام وکیل کرمان:بازار بزرگ  کرمان - بعد از حمام گنجعلی خان

تلفن:۰۳۴۱۲۲۲۵۹۸۹                                                            نمابر:۰۳۴۱۲۲۳۴۲۹۵

مهمانسرای جهانگردی بم:بلوار امام خمینی-جنب فرمانداری

تلفن:۰۳۴۴۲۳۱۳۳۲۱                                                             نمابر:۰۳۴۴۲۳۱۳۰۰۵

مهمانسرای جهانگردی رفسنجان:خیابان امام خمینی

تلفن:۸۲۲۳۰۵۲-۰۳۹۱۸۲۲۲۰۵۰                                                نمابر:۰۳۹۱۸۲۲۲۰۵۱

مهمانسرای جهانگردی سیرجان:خیابان خیام-روبروی سینما قدس

تلفن:۳۲۲۵۱۷۵-۰۳۴۵۳۲۲۷۸۷۸                                                 نمابر:۰۳۴۵۳۲۳۸۴۳۱

مهمانسرای جهانگردی ماهان:میدان قرنی   

تلفن:۰۳۴۲۶۲۲۲۷۰۰                                                               نمابر:۰۳۴۲۶۲۲۵۷۰۰

                                          -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان کهگیلویه و بویراحمد:

مجتمع جهانگردی یاسوج:خ شهید دستجردی-تپه تل دراز       

تلفن:۲۲۲۳۸۱۳-۲۲۲۷۶۱۶-۰۷۴۱                                                  نمابر:۰۷۴۱۲۲۲۲۲۱۸

                                               -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان گلستان:

ناهارخوران گرگان:بلوار ناهارخوران

تلفن:۵۵۳۰۳۸۵-۵۵۲۲۲۷۸-۰۱۷۱                                                   نمابر:۰۱۷۱۵۵۲۲۲۷۹

                                               -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان گیلان:

هتل آستارا:خ.حکیم نظامی مقابل اداره بهداشت

تلفن:۰۱۸۲۵۲۲۶۰۶۵                                                        نمابر:۰۱۸۲۵۲۲۶۰۶۳-۰۱۸۲۵۲۲۶۰۶۴

 صدف آستارا:کیلومتر ۶ آستارا به انزلی- روستای داداش آباد

تلفن:۰۱۸۲۵۵۴۲۹۰۹                                                        نمابر:۰۱۸۲۵۵۴۴۹۳۴

نمونه انزلی:کیلومتر ۵ جاده انزلی به آستارا-جنب نمایشگاه بین المللی

تلفن:۵۲۲۲۹۰۲-۵۲۲۲۵۱۱-۰۱۸۱                                        نمابر:۵۲۲۲۰۱۸-۰۱۸۱

هتل جهانگردی لاهیجان:خ امام- جنب استخر

تلفن:۲-۲۲۳۳۰۵۱-۰۱۴۱                                                   نمابر:۲۲۳۴۹۸۷-۰۱۴۱

                                             -*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان لرستان:

مهمانسرای جهانگردی الیگودرز:بلوار امام خمینی شرقی-خیابان شاهد

تلفن:۲۲۲۳۵۹۹-۰۶۶۴                                                    نمابر:۲۲۲۸۲۲۲-۰۶۶۴

مهمانسرای جهانگردی سراب کیو:خرم آباد-میدان ۲۲ بهمن-جنب صداو سیما

تلفن:۳۲۳۷۴۲۰-۲-۳۲۳۸۱۴۰-۰۶۶۱                                   نمابر:۳۲۲۵۶۷۲-۰۶۶۱

                                       -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان مازندران

رستوران عباس آباد بهشهر:منطقه گردشگری عباس آباد بهشهر رستوران جهانگردی

تلفت:۰۱۵۲۵۲۷۱۰۰۱                                                      نمابر:۰۱۵۲۵۲۷۱۰۰۲

مجتمع جهانگردی خزرشهر:کیلومتر ۶ جاده بابلسر به فریدون کنار - خزر شهر جنوبی

تلفن:۷-۵۲۲۱۴۴۶-۵۲۲۱۷۱۳-۰۱۱۲                                    نمابر:۰۱۱۲۵۲۲۵۴۹۱

 مجتمع جهانگردی چالوس:کیلومتر ۵ جاده چالوس به کرج - جنب پارک فین

تلفن:۲۲۱۲۵۲۴-۲۲۲۶۵۳۷-۰۱۹۱                                       نمابر:۰۱۹۱۲۲۲۶۵۳۷

                                         -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

استان مرکزی:

مجتمع آبدرمانی محلات:جاده دلیجان به محلات کیلومتر ۲۷

تلفن:۰۸۶۶۳۳۲۳۵۵۵                                                    نمابر:  ۰۸۶۶۳۳۲۳۴۴۴

                                   -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 استان هرمزگان:

مهمانسرای جهانگردی میناب:خیابان امام

تلفن:۰۷۶۵۲۲۲۵۸۶۳                                                      نمابر:۰۷۶۵۲۲۲۵۳۲۲

                                        -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*

استان همدان:

هتل علیصدر:کبودرآهنگ -روستای غار علیصدر

تلفن:۹-۵۵۳۳۳۳۷-۰۸۱۲                                                 نمابر:۱۳-۵۵۳۳۳۱۲-۰۸۱۲

                                           -**-*-*-*-*-**--*-*-*-*-*-*-*-

استان یزد:

چایخانه سنتی حمام خان یزد:میدان خان- جنب مسجد ملا اسماعیل

تلفن:۶۲۲۵۱۹۵-۶۲۷۰۳۶۶-۰۳۵۱                                       نمابر:۶۲۲۵۱۹۶-۰۳۵۱

هتل جهانگردی یزد:میدان امام حسین- بلوار دانشجو

تلفن:۳۰-۶۲۴۹۱۲۷-۰۳۵۱                                              نمابر:۶۲۴۷۲۲۲-۰۳۵۱

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391ساعت 18:29  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  | 
پرداخت پاداش پایان خدمت قبل ازسال79 بازنشستگان وموظفین چگونه محاسبه می شود؟
بازنشستگان کشوری مشمول پاداش قبل از79بطورکلی سه دسته می باشند:الف- بازنشستگان سال 75و76و77 که قبلاٌ 2ماه پاداش پایان خدمت ازطرف دستگاه اجرایی وحدود10ماه نیزازطرف صندوق بازنشستگی کشوری درسال 82دریافت نموده بودندکه درنهایت شهریورماه سال 89 مابقی پاداش به مدت 18ماه با حقوق سال 82 محاسبه وبه حساب بازنشستگان واریزگردید ب-بازنشستگان سال 78که قبلاٌ15ماه پاداش ازطرف دستگاه اجرایی مربوط دریافت نموده بودند ودرشهریورماه 89 نیزمابقی 15ماه به حساب واریزگردید ج-بازنشستگان سال 74 وماقبل که درسال82فقط 10ماه ازطرف صندوق بازنشستگی کشوری دریافت نموده بودندودر شهریور ماه 89 عین20ماه پاداش (البته درصورت داشتن 30سال سابقه خدمت) با حقوق سال 82 به حساب آنان واریزگردید
وظیفه بگیران جهت دریافت پاداش بازنشستگی قبل از79 چگونه احرازهویت می شوند؟
به دوصورت انجام می شود حضوردرنمایندگیهای صندوق وپرنمودن فرم مخصوص واحرازهویت درسایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری
آیا پاداش قبل از79به ورثه بازنشستگانی که فوت کرده و مستمری بگیرندارند ولی وارث دارند تعلق می گیرد؟
خیر پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب قانون پاداش پایان خدمت مصوب 26/2/1375مجلس شورای اسلامی انجام گردیده وبه استناد تبصره 2 ماده 1 قانون اعلامی درصورت فوت مستخدم بازنشسته پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری (وظیفه بگیری که حقوقش جاری باشد) تعلق می گیرد لذا قانون فوق الذکر اجازه پرداخت آن را به احدی ازسایروراث (موضوع قانون مدنی) نداده است
چرا پاداش پايان خدمت قبل ازسال 79 بعضي از مستمري بگيران در شهرستانها هنوز پرداخت نشده است؟
پاداش پايان خدمت قبل ازسال 79 درشهريور ماه سال 1389 پرداخت گرديده و هر ورثه اي که در مرحله پرداخت پاداش جزءوظيفه بگيران بوده باشد پاداش وي نيز تاکنون پرداخت شده است درغيراين صورت براي اطلاع مي توانند به نمايندگي اين صندوق دراستان ذيربط مراجعه و پيگيري نمايند.
چرا به بازنشستگاني که ورثه حقوق بگيرندارند، پاداش قبل از 79 پرداخت نمي گردد؟
با عنايت به اينکه حق برخورداري از مابه التفاوت پاداش پايان خدمت براي بازنشستگان قبل ازسال 1379دراجراي تصويب نامه شماره 97542/43737 هـ مورخ 9/10/1388هيات وزيران با اشاره به قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375ايجادگرديد و با توجه به مصوبه مورخ 24/11/1389 کميسيون فني و حقوقي و پاسخ واصله ازامور حقوقي معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست جمهوري اساساٌ بازنشستگان و موظفيني که در قبل از مصوبه يادشده(قبل از9/10/1388) فوت شده اند مشمول پاداش موضوع تصويب نامه يادشده خواهند بود و پاداش آنان نيز صرفاٌ درحق ورثه موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوري ايشان (اعم ازاينکه وظيفه بگيربوده يا نبوده اند) قابل پرداخت مي باشد.
مطالبات سال 86 و87 بازنشستگان کشوري چگونه و چه موقعي پرداخت خواهد شد؟
براساس اعلام روزنامه رسمي کشور(ايران) روز دوشنبه تاريخ 17/11/1390 طبق جديدترين مصوبه هيات وزيران در تاريخ 9/11/1390که مقررشده بود سازمان خصوصي سازي مطالبات ناشي ازاجراي قانون مديريت خدمات کشوري را براي بازنشستگان و موظفين به حساب صندوق بازنشستگي کشوري واريزنمايد ، برهمين اساس و توافقات قبلي صورت گرفته با سازمان فوق الذکر سرانجام در تاريخ 28اسفند سال 90 بخشي از مطالبات بازنشستگان وموظفين واجد شرايط به حسابشان واريزگرديد که با عنايت به آمادگي و محاسبه ميزان مطالبات هر يک ازبازنشستگان وموظفين بصورت جداگانه توسط صندوق ،متعاقباٌ اعلام خواهد شد.
پرداخت پاداش پایان خدمت قبل ازسال79 بازنشستگان وموظفین چگونه محاسبه می شود؟
بازنشستگان کشوری مشمول پاداش قبل از79بطورکلی سه دسته می باشند:الف- بازنشستگان سال 75و76و77 که قبلاٌ 2ماه پاداش پایان خدمت ازطرف دستگاه اجرایی وحدود10ماه نیزازطرف صندوق بازنشستگی کشوری درسال 82دریافت نموده بودندکه درنهایت شهریورماه سال 89 مابقی پاداش به مدت 18ماه با حقوق سال 82 محاسبه وبه حساب بازنشستگان واریزگردید ب-بازنشستگان سال 78که قبلاٌ15ماه پاداش ازطرف دستگاه اجرایی مربوط دریافت نموده بودند ودرشهریورماه 89 نیزمابقی 15ماه به حساب واریزگردید ج-بازنشستگان سال 74 وماقبل که درسال82فقط 10ماه ازطرف صندوق بازنشستگی کشوری دریافت نموده بودندودر شهریور ماه 89 عین20ماه پاداش (البته درصورت داشتن 30سال سابقه خدمت) با حقوق سال 82 به حساب آنان واریزگردید
وظیفه بگیران جهت دریافت پاداش بازنشستگی قبل از79 چگونه احرازهویت می شوند؟
به دوصورت انجام می شود حضوردرنمایندگیهای صندوق وپرنمودن فرم مخصوص واحرازهویت درسایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری
آیا پاداش قبل از79به ورثه بازنشستگانی که فوت کرده و مستمری بگیرندارند ولی وارث دارند تعلق می گیرد؟
خیر پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب قانون پاداش پایان خدمت مصوب 26/2/1375مجلس شورای اسلامی انجام گردیده وبه استناد تبصره 2 ماده 1 قانون اعلامی درصورت فوت مستخدم بازنشسته پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری (وظیفه بگیری که حقوقش جاری باشد) تعلق می گیرد لذا قانون فوق الذکر اجازه پرداخت آن را به احدی ازسایروراث (موضوع قانون مدنی) نداده است
چرا پاداش پايان خدمت قبل ازسال 79 بعضي از مستمري بگيران در شهرستانها هنوز پرداخت نشده است؟
پاداش پايان خدمت قبل ازسال 79 درشهريور ماه سال 1389 پرداخت گرديده و هر ورثه اي که در مرحله پرداخت پاداش جزءوظيفه بگيران بوده باشد پاداش وي نيز تاکنون پرداخت شده است درغيراين صورت براي اطلاع مي توانند به نمايندگي اين صندوق دراستان ذيربط مراجعه و پيگيري نمايند.
چرا به بازنشستگاني که ورثه حقوق بگيرندارند، پاداش قبل از 79 پرداخت نمي گردد؟
با عنايت به اينکه حق برخورداري از مابه التفاوت پاداش پايان خدمت براي بازنشستگان قبل ازسال 1379دراجراي تصويب نامه شماره 97542/43737 هـ مورخ 9/10/1388هيات وزيران با اشاره به قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375ايجادگرديد و با توجه به مصوبه مورخ 24/11/1389 کميسيون فني و حقوقي و پاسخ واصله ازامور حقوقي معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست جمهوري اساساٌ بازنشستگان و موظفيني که در قبل از مصوبه يادشده(قبل از9/10/1388) فوت شده اند مشمول پاداش موضوع تصويب نامه يادشده خواهند بود و پاداش آنان نيز صرفاٌ درحق ورثه موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوري ايشان (اعم ازاينکه وظيفه بگيربوده يا نبوده اند) قابل پرداخت مي باشد.
مطالبات سال 86 و87 بازنشستگان کشوري چگونه و چه موقعي پرداخت خواهد شد؟
براساس اعلام روزنامه رسمي کشور(ايران) روز دوشنبه تاريخ 17/11/1390 طبق جديدترين مصوبه هيات وزيران در تاريخ 9/11/1390که مقررشده بود سازمان خصوصي سازي مطالبات ناشي ازاجراي قانون مديريت خدمات کشوري را براي بازنشستگان و موظفين به حساب صندوق بازنشستگي کشوري واريزنمايد ، برهمين اساس و توافقات قبلي صورت گرفته با سازمان فوق الذکر سرانجام در تاريخ 28اسفند سال 90 بخشي از مطالبات بازنشستگان وموظفين واجد شرايط به حسابشان واريزگرديد که با عنايت به آمادگي و محاسبه ميزان مطالبات هر يک ازبازنشستگان وموظفين بصورت جداگانه توسط صندوق ،متعاقباٌ اعلام خواهد شد.
پرداخت پاداش پایان خدمت قبل ازسال79 بازنشستگان وموظفین چگونه محاسبه می شود؟
بازنشستگان کشوری مشمول پاداش قبل از79بطورکلی سه دسته می باشند:الف- بازنشستگان سال 75و76و77 که قبلاٌ 2ماه پاداش پایان خدمت ازطرف دستگاه اجرایی وحدود10ماه نیزازطرف صندوق بازنشستگی کشوری درسال 82دریافت نموده بودندکه درنهایت شهریورماه سال 89 مابقی پاداش به مدت 18ماه با حقوق سال 82 محاسبه وبه حساب بازنشستگان واریزگردید ب-بازنشستگان سال 78که قبلاٌ15ماه پاداش ازطرف دستگاه اجرایی مربوط دریافت نموده بودند ودرشهریورماه 89 نیزمابقی 15ماه به حساب واریزگردید ج-بازنشستگان سال 74 وماقبل که درسال82فقط 10ماه ازطرف صندوق بازنشستگی کشوری دریافت نموده بودندودر شهریور ماه 89 عین20ماه پاداش (البته درصورت داشتن 30سال سابقه خدمت) با حقوق سال 82 به حساب آنان واریزگردید
وظیفه بگیران جهت دریافت پاداش بازنشستگی قبل از79 چگونه احرازهویت می شوند؟
به دوصورت انجام می شود حضوردرنمایندگیهای صندوق وپرنمودن فرم مخصوص واحرازهویت درسایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری
آیا پاداش قبل از79به ورثه بازنشستگانی که فوت کرده و مستمری بگیرندارند ولی وارث دارند تعلق می گیرد؟
خیر پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب قانون پاداش پایان خدمت مصوب 26/2/1375مجلس شورای اسلامی انجام گردیده وبه استناد تبصره 2 ماده 1 قانون اعلامی درصورت فوت مستخدم بازنشسته پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری (وظیفه بگیری که حقوقش جاری باشد) تعلق می گیرد لذا قانون فوق الذکر اجازه پرداخت آن را به احدی ازسایروراث (موضوع قانون مدنی) نداده است
چرا پاداش پايان خدمت قبل ازسال 79 بعضي از مستمري بگيران در شهرستانها هنوز پرداخت نشده است؟
پاداش پايان خدمت قبل ازسال 79 درشهريور ماه سال 1389 پرداخت گرديده و هر ورثه اي که در مرحله پرداخت پاداش جزءوظيفه بگيران بوده باشد پاداش وي نيز تاکنون پرداخت شده است درغيراين صورت براي اطلاع مي توانند به نمايندگي اين صندوق دراستان ذيربط مراجعه و پيگيري نمايند.
چرا به بازنشستگاني که ورثه حقوق بگيرندارند، پاداش قبل از 79 پرداخت نمي گردد؟
با عنايت به اينکه حق برخورداري از مابه التفاوت پاداش پايان خدمت براي بازنشستگان قبل ازسال 1379دراجراي تصويب نامه شماره 97542/43737 هـ مورخ 9/10/1388هيات وزيران با اشاره به قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375ايجادگرديد و با توجه به مصوبه مورخ 24/11/1389 کميسيون فني و حقوقي و پاسخ واصله ازامور حقوقي معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست جمهوري اساساٌ بازنشستگان و موظفيني که در قبل از مصوبه يادشده(قبل از9/10/1388) فوت شده اند مشمول پاداش موضوع تصويب نامه يادشده خواهند بود و پاداش آنان نيز صرفاٌ درحق ورثه موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوري ايشان (اعم ازاينکه وظيفه بگيربوده يا نبوده اند) قابل پرداخت مي باشد.
مطالبات سال 86 و87 بازنشستگان کشوري چگونه و چه موقعي پرداخت خواهد شد؟
براساس اعلام روزنامه رسمي کشور(ايران) روز دوشنبه تاريخ 17/11/1390 طبق جديدترين مصوبه هيات وزيران در تاريخ 9/11/1390که مقررشده بود سازمان خصوصي سازي مطالبات ناشي ازاجراي قانون مديريت خدمات کشوري را براي بازنشستگان و موظفين به حساب صندوق بازنشستگي کشوري واريزنمايد ، برهمين اساس و توافقات قبلي صورت گرفته با سازمان فوق الذکر سرانجام در تاريخ 28اسفند سال 90 بخشي از مطالبات بازنشستگان وموظفين واجد شرايط به حسابشان واريزگرديد که با عنايت به آمادگي و محاسبه ميزان مطالبات هر يک ازبازنشستگان وموظفين بصورت جداگانه توسط صندوق ،متعاقباٌ اعلام خواهد شد.
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391ساعت 18:19  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  | 

http://www.eskan.medu.ir/

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391ساعت 18:12  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  | 
ثبت نام در سفر های یارانه ای در کانون ها مربوط انجام میگیرد. برای اطلاع از آخرین قیمت ها هم به کانون هم به آدرس وبلاگ هوتو گشت میتوانید مراجعه کنید. برای رزرواسیون اینترنتی در مجتمع های جهانگردی نیز به آدرس سایت شرکت ایرانگردی و جهانگردی میتوانید مراجعه کنید.

هوتوگشت (نماینده ایرانگردی و جهانگردی مازندران و گلستان)

hotogasht.blogfa.com

شرکت ایرانگردی و جهانگردی

www.ittic.com

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت 1391ساعت 14:28  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  | 

این مطلب اولین بار در سال ۲۰۰۱ توسط زنی به نام ریتا در وب سایت یک کلیسا قرار گرفت، این مطلب کوتاه به اندازه ای تاثیر گذار و ساده بود که طی مدت ۴ روز بیش از پانصد هزار نفر به سایت کلیسا ی توسکالوسای ایالت آلاباما سر زدند این مطلب کوتاه به زبان های مختلف ترجمه شد و در سراسر دنیا انتشار پیدا کرد

 

گفتگو با خدا

 

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم

 

خدا گفت : پس میخواهی با من گفتگو کنی ؟


گفتم : اگر وقت داشته باشید

 

خدا لبخند زد

 

وقت من ابدی است

 

چه سوالاتی در ذهن داری که میخواهی بپرسی؟


چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند ؟

 

 

خدا پاسخ داد …

 

این که آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند

 

عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و بعد حسرت دوران کودکی را می خورند

 

این که سلامتی شان را صرف به دست آوردن پول می کنند

 

و بعد پولشان را خرج حفظ سلامتی میکنند

 

این که با نگرانی نسبت به آینده فکر میکنند

 

زمان حال فراموش شان می شود

 

آنچنان که دیگر نه در آینده زندگی میکنند و نه در حال

 

این که چنان زندگی میکنند که گویی هرگز نخواهند مرد

 

و آنچنان میمیرند که گویی هرگز زنده نبوده اند

 

خداوند دست های مرا در دست گرفت و مدتی هر دو ساکت ماندیم

 

بعد پرسیدم …

 

به عنوان خالق انسان ها ، میخواهید آنها چه درس هایی اززندگی را یاد بگیرند ؟

 

خدا دوباره با لبخند پاسخ داد

 

یاد بگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد

 

اما می توان محبوب دیگران شد

 

یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند

 

یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد

 

بلکه کسی است که نیاز کم تری دارد

 

یاد بگیرن که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوست شان داریم ایجاد کنیم

 

و سال ها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد

 

با بخشیدن ، بخشش یاد بگیرن

 

یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقا دوست دارند

 

اما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند

 

یاد بگیرن که میشود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند

 

یاد بگیرن که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند

 

بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند

 

و یاد بگیرن که من اینجا هستم

 

همیشه

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین 1391ساعت 21:40  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  | 
سفرکارت ملی، کارتی است الکترونیک و بانکی که قابل استفاده از طریق پایانه‌های فروش ویژه (POS) نصب‌شده در صدها مرکز گردشگری عضو شبکه پذیرندگان سفرکارت ملی  را دارا  می‌باشد.

به‌عبارتی سفرکارت ملی، عضویت در بزرگترین شبکه گردشگری و تفریحی سراسر کشور می‌باشد.

 شبکه پذیرندگان سفرکارت ملی

 مراکز گردشگری واجد شرایط با تنوع سطح در اقصی نقاط ایران، جهت ارائه خدمات و محصولات گردشگری، سفر، رفاهی و تفریحی در شبکه پذیرندگان سفرکارت ملی فعال می‌باشند.

 مراکز اقامتی (مانند هتل‌ها، ، مهمانسراها، هتل آپارتمان‌ها و مهمانپذیرها)، دفاتر خدمات مسافرتی و تورها، رستوران‌ها و مراکز پذیرایی شهری و بین‌راهی، شرکت‌های حمل و نقل مسافر و اجاره خودرو، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و فروشگاه‌های صنایع دستی از مهمترین مراکز گردشگری عضو شبکه سفرکارت ملی می‌باشند.

 جهت اطلاع از آخرین شرایط شبکه پذیرندگان سفرکارت ملی می‌توانید به پورتال اطلاع‌رسانی سفرکارت ملی به آدرس www.safarcard.ir   مراجعه فرمایید.

 مزایای سفرکارت ملی:

 تخفیف‌های ارائه‌شده به دارندگان سفرکارت ملی از سوی مراکز گردشگری عضو شبکه سفرکارت ملی در کنار استفاده از خدمات سامانه فروش و رزرواسیون مراکز گردشگری کشور می‌تواند مدیریت سفر را با امنیت خاطر و سرعت مناسب تسهیل نماید.

اطلاع‌رسانی مناسب از آخرین وضعیت مراکز گردشگری کشور و توسعه خدمات قابل ارائه از طریق شبکه به مشتریان سهم مهمی در توزیع مناسب مکانی و زمانی سفر در کشور دارد. 

 استفاده از سفرکارت ملی

  سفرکارت ملی از طریق سازمان‌ها و شرکت‌ها از محل بودجه‌های رفاهی شارژ می‌گردند. همچنین دارندگان سفرکارت ملی جهت برخورداری از مزایای شبکه سفرکارت ملی می‌توانند از طریق شعب بانک‌های عامل نسبت به شارژ و افزایش موجودی سفرکارت خود اقدام نمایند.

 کلیه مراکز گردشگری عضو شبکه پذیرندگان سفرکارت ملی درصورت موجودی ظرفیت خدمات و محصولات، مطابق جدول تخفیف‌های اعلام‌شده نسبت ارائه خدمات و محصولات به دارنده کارت و افراد تحت تکفل ایشان اقدام نموده و هزینه لازم را از سفرکارت ملی مشتریان و از طریق پایانه‌های فروش ویژه سفرکارت ملی کسر خواهند نمود.

 با هدف خرج‌شدن موجودی سفرکارت ملی در مسیر گردشگری و تفریح، سفرکارت ملی از طریق دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش معمول عضو شبکه شتاب قابل شناسایی نمی‌باشد.

 دریافت سفرکارت ملی

 در حال حاضر واگذاری سفرکارت ملی به‌صورت گروهی می‌باشد و کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و تشکل‌های غیر دولتی، کارخانجات و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌توانند نسبت دریافت و تکمیل قرارداد خرید سفرکارت ملی (واگذاری) و فایل افتتاح حساب کارکنان جهت ارسال به دفتر مرکزی شرکت سرمایه‌گذاری سفرکارت ملی و یا مدیریت‌های استانی سفرکارت ملی اقدام نمایند.

 مراجع اطلاع‌رسانی و راهنمای سفرکارت ملی

 مناسب‌ترین مرجع برای آگاهی از آخرین شرایط شبکه سفرکارت ملی، پورتال اطلاع رسانی سفرکارت ملی به آدرس www.safarcard.ir  می‌باشد.

سامانه گویای سفرکارت ملی به شماره‌های  82479 – 021 و 88660800 – 021 به‌صورت شبانه‌روزی و کارشناسان شرکت سفرکارت ملی با شماره تماس 88660015 – 021 و آدرس تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، مقابل سه‌راه توانیر، کوچه شمس، پلاک 3 در خدمت هم‌میهنان گرامی می‌باشند.

مسئولین محترم‌امور رفاهی جهت کسب اطلاعات تکمیلی درخصوص دریافت سفرکارت ملی کارکنان، می‌توانند با امور واگذاری سفرکارت ملی به شماره 82475708 – 021 تماس حاصل فرمایند.

مدیران محترم مراکز گردشگری جهت دریافت راهنمایی تکمیلی درخصوص عضویت در شبکه سفرکارت ملی، می‌توانند با امور واگذاری  سفرکارت ملی به شماره 82475708 – 021 تماس حاصل فرمایند.

درصورت مواجهه با هرگونه تخلف در شبکه سفرکارت ملی با مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت سفرکارت ملی به شماره 82475702 – 021 تماس حاصل فرمایید.

همچنین دفترچه راهنمای سفرکارت ملی و لوح چندرسانه‌ای راهنمای سفرکارت ملی به‌صورت دوره‌ای و فصلی تولید گردیده قابل تهیه و استفاده مشتریان گرامی می‌باشند.

 پشتیبانی سفرکارت ملی

  دارندگان سفرکارت ملی می‌توانند ضمن دریافت موجودی خود از طریق سامانه‌های گویای بانک‌های عامل، درصورت خرابی و یا مفقودی سفرکارت ملی خود همانند سایر کارت‌های بانکی با اعلام و مراجعه به شعب بانک‌های عامل نسبت به مسدود نمودن حساب و دریافت سفرکارت ملی جدید اقدام نمایند.

 همانند سایر حساب‌ها و کارت‌های بانکی، وجوه سفرکارت ملی پس از پایان مدت اعتبار سفرکارت ملی قابل انتقال به سفرکارت ملی جدید خواهد بود.

 در صورت خرابی پایانه فروش یا قطعی ارتباط مخابراتی در مراکز اقامتی و دفاتر خدمات، امکان انجام تراکنش از طریق فرم خاصی که بدین‌منظور تهیه شده است، با تکمیل مشترک فرم مذکور از سوی مسافر و مرکز، مهیا می‌باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم فروردین 1391ساعت 20:17  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  | 
رديف نام استان آدرس/email تلفن
1 آذربايجان شرقي تبريز ـ خيابان طالقاني ـ تقاطع 17 شهريور ـ جنب خانه معلم شماره يك 5553590، 5547847_0411
2 آذربايجان غربي اروميه ـ خيايان شهيد مدرس سازمان آموزش و پرورش 2243799-0441
3 اردبيل اردبيل ـ خيابان دانش جنب سازمان آموزش و پرورش 2242002-0451
4 اصفهان اصفهان ـ خيابان امام خميني _دبيرستان سلامتيان 3325131-0311
5 ايلام ايلام ـ 24 متري اشرفي اصفهاني ، مهدكودك شكوفه 3351650-0841
6 بوشهر بوشهر ـ خيابان ورزش 2522290-0771
7 چهارمحال و بختياري شهركرد ـ ميدان قدس ـ دبستان پسرانه شاهد 3331760-0381
8 خراسان شمالي بجنورد ـخيابان طالقاني ـ ميدان دولت 2-2243301-0584
9 خراسان رضوي مشهد ـ ميدان عدالت_ پايين پنجراه اداره آموزش و پرورش منطقه 5 3666465-0511
10 خراسان جنوبي بيرجند ـ خيابان طالقاني آموزش و پرورش بيرجند 2-2227131 ، 2222026-0561
11 خوزستان اهواز ـ امانيه ـ فلكه ساعت ـ خيابان خرم ـ سازمان آموزش و پرورش 3335069-0611
12 زنجان زنجان ـ راه‌آهن ـ جنب كاروانسراي سنگي ـ خانه معلم ناحيه 2 3228062-0241
13 سمنان سمنان ـ ميدان اميركبير مديريت آموزش و پرورش 5-4454572-0231
14 سيستان و بلوچستان زاهدان ـ سازمان آموزش و پرورش 3223017-0541
15 شهر تهران تهران ـ خيابان آزادي_روبروي دانشگاه صنعتي شريف_دبستان عاصمي 66009449-021
16 شهرستانهاي استان تهران تهران ـ بزرگراه بعثت ـ خ شهيد بخارايي خ شهيد سميعي ـ مقابل پارك بعثت سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي تهران 4-55304090-021
17 فارس شيراز ـ سه راه بهار ـ جنب آموزش و پرورش ناحيه يك دبيرستان فاطميه 8217967-0711
18 قزوين خيابان طالقاني جنب اداره برق_سازمان دانش‌آموزي خانه معلم نواب 3337966-0281
19 قم قم ـ ميدان شهداء ـ آموزش و پرورش ناحيه 2 7737390-0251
20 كردستان سنندج ـ خيابان پاسداران ـ جنب خانه معلم 3245971-0871
21 كرمان كرمان ميدان آزادي بلوار جمهوري اسلامي ـ مدرسه راهنمايي امام مهدي 2456776-0341
22 كرمانشاه  كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي ـ مراكز رفاهي اموزشي فرهنگيان 8249812-0831
23 كهگيلويه و بويراحمد ياسوج ـ خ دادگستري ـ مركز پيش دانشگاهي فاطميه ـ سازمان آموزش و پرورش استان 2220099-0741
24 گلستان گرگان ـ خيابان فلسطين ـ مديريت آموزش و پرورش 2227540-0171
25 گيلان رشت ـ ميدان فرهنگ ـ خيابان آزادگان- دبيرستان شهيد بهشتي ۳۲۱۱۲۹۳-0131
26 لرستان خرم‌آباد ‌ـ خ علوي ـ جنب ميدان امام ـ دبستان عباس كامياب 4202950-0661
27 مازندران ساري ـ بلوار آزادي آموزش و پرورش ناحيه 2 6-2262085-0151
28 مركزي اراك ـ خ فتح ـ تقاطع شيخ مفيد‌ ـ مركز آموزشي رفاهي 2783050-0861 ، 2786030
29 هرمزگان بندرعباس ـ پشت مصلي ـ دبستان دخترانه شاهد 3330384-0761
30 همدان ميدان آرامگاه بوعلي ـ بلوارشهيد مدني پيش دبستاني سنايي 2521385-0811
31 يزد ميدان شهيد باهنر ـ  بلوار شهيد صدوقي ـ دبيرستان حكيم‌زاده 7251013-0351 ، 7254696
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم فروردین 1391ساعت 19:55  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  | 
ردیف استان شهرستان  شماره تلفن کد آدرس
1 تهران تهران 55404053 021 میدان حر - خ کمالی -خ کاشانی
2 تهران 22420863-5 021 بزرگراه چمران- ابتدای درکه -مجاور ضلع غربی دانشگاه بهشتی
3 تهران 66050055 021 خیابان آزادی روبروی دانشگاه صنعتی شریف - جنب آموزشگاه عاصمی
4 اصفهان اصفهان 6248100 0311 سه راه حکیم نظامی - خ دانش
5 اصفهان 44271119 0311 خ کاوه - خ جابر انصاری - خ آذر
6 اصفهان 5567898 0311 خ پروین - خ معراج فجر3
7 اصفهان 2607707 0311 هشت بهشت شرقی - خ میثم (باغ کاشفی )
8 آذربایجان شرقی تبریز 5553590 0411 هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی- ایستگاه لاله زار
9 تبریز 5569769 0411 خیابان طالقانی - بالاتر از مصلی
10 قم قم 7701012 0251 خیابان ساحلی - جنب بانک کشاورزی
11 قم 7711883-5 0251 خیابان ساحلی - بعد از استانداری
12 فارس شیراز 2282287-9 0711 چهار راه حر
13 شیراز 2271029 0711 خیابان ارم
14 شیراز 2346096 0711 خیابان شهید ذوالانوار
15 شیراز 2343600 0711 خیابان معدل شرقی
16 یزد یزد 8247029 0351 خیابان کاشانی نرسیده به پارک هفت تیر
17 یزد 8250041 0351 خیابان فلاحی - خ عدالت
18 طبس 4222351 0353 بلوار امام زاده بلوار 22بهمن شمالی تقاطع بلوار سمت راست
19 طبس 4228367 0353 بلوار معلم میدان معلم 
20 کرمان کرمان 3127001-5 0341 میدان شهدا خیابان شهدا
21 کرمان 2110272 0341 بلوار جمهوری اسلامی روبروی دانشکده فنی
22 بم 2219961 0344 میدان امام حسین (ع)
23 راور 3726403 0342 خیابان امام ابتدای کوچه شهید نیکایی جنب حوزه علمیه
24 سمنان سمنان 3321917 0231 میدان کوثر بلوار ارم 
25 سمنان 3341199 0231 میدان ارگ روبروی بیمارستان امداد سابق کوچه طالقانی 18
26 شاهرود 2226319 0273 خیابان امام خمینی خیابان سازمان
27 دامغان 5241952 0232 خیابان شهید مفتح جنب هلال احمر
28 اردبیل اردبیل 2242002-2244959 0451 خیابان دانش جنب سازمان آموزش و پرورش
29 سرعین 2223801-3 0452 خیابان معلم روبروی مرکز بهداشت
30 آذربایجان غربی ارومیه 3447270-3448746 0441 بلوار شهید بهشتی روبرو دانشگاه آزاد اسلامی کوی شماره 31
31 ایلام ایلام 3332970 0841 میدان کشوری بلوار مدرس جنب آموزش و پرورش
32 ایلام 3356699 0841 بلوار جنوبی امام خمینی جاده مهران
33 بوشهر بوشهر 2522290-2527009 0771 خیابان ورزش جنب دانشگاه آزاد
34 چهارمحال و بختیاری شهرکرد 2343380-1 0381 میدان دفاع مقدس جاده دانشگاه آزاد 
35 شهرکرد 2240707 0381 دروازه سامان خیابان پیروزی مجتمع ادارات خانه معلم سازمان
36 کردستان سنندج 6622101 0871 خیابان پاسداران - شالمان
37 قزوین قزوین 3337966-2345386 0281 خیابان نواب شمالی جنب تربیت معلم 
38 کرمانشاه کرمانشاه 8248701-8225911 0831 بلوار شهید بهشتی پایین تر از سه راه 22 بهمن
39 لرستان خرم آباد 3201183 0661 میدان 22بهمن
40 خراسان سبزوار 4447244 0571 نرسیده به میدان ملاصدرا جنب آموزش و پرورش
41 فردوس 2224348 0534 خیابان دادگستری
42 کاشمر 8234932 0532 بلوار سید مرتضی جنب آموزش و پرورش
43 تربت حیدریه 2222577 0531 خیابان باغ سلطانی 19
44 بیرجند 4431442 0561 خیابان معلم قدس شرقی
45 قاینات 5222485 0562 خیابان معلم جنب مصلی
46 گناباد 7292847-8 0535 سه راهی دلوئی روبروی دانشکده پزشکی
47 نیشابور 2228604 0551 خیابان فردوسی شمالی نبش مدرس
48 نیشابور 2222143 0551 جنب آرامگاه خیام
49 سرخس 5222982 0512 بلوار طالقانی شرقی جنب هتل ابریشم
50 مشهد1 5010055-5010066 0511 بلوار وکیل آباد  بلوار فارغ التحصیلان10
51 مشهد2 8516961-8 0511 خ امام رضا (ع) نبش عنصری
52 مشهد3 6077790-1 0511 انتهای بلوار سجاد خ امین 4
53 مشهد4 2769662 0511 خیابان خواجه ربیع بلوار مجلسی غربی
54 مشهد5 7633050 0511 میدان فلسطین جنب مدرسه امیر علی شیر نوایی 
55 زنجان زنجان 4265920 0241 جاده گاوازنگ ابتدای شهرک کارمندان خیابان اول غربی
56 خوزستان اهواز 5512187-5512419 0611 پاداد شهر خیابان 14
57 آبادان 4428974 0631 لین 15 بوارده شمالی
58 سیستان و بلوچستان زاهدان 2446996 0541 خیابان مصطفی 19 جنب ناحیه 2
59 چابهار 3331586 0545 خیابان امام خمینی خیابان تعاون
60 زابل 2226440 0542 خیابان شهید وحید 
61 شهرستانهای تهران کرج 2581212-13 0261 سه راه عظیمیه بعد از بیمارستان امام علی (ع) بلوار ولیعصر جنب آتش نشانی
62 دماوند 5220888 0221 دماوند شهرک روح افزا
63 شهرری 55952212-13 021 خیابان فدائیان اسلام -سه راه ورامین -مقابل تالار آئینه
64 گیلان رشت 3223046 0131 میدان فرهنگ
65 بندر انزلی 4243022 0181 خیابان شهید مطهری روبروی مسجد فاطمیه
66 گلستان گرگان 5521652-3 0171 بلوار ناهار خوران نبش عدالت 96
67 گنبد 5555497 0172 شهرک فرهنگیان
68 کهکیلویه وبویر احمد یاسوج 2229289 0741 بلوار استقلال جنب ترمینال مسافربری
69 یاسوج 2223523 0741 بلوار شهید باهنر فرعی 4 پلاک 25
70 مرکزی اراک 2786020-30 0861 خ فتح شیاکو (نمک کوریها) تقاطع خیابان شیخ مفید 
71 مازندران ساری 3472196-8 0151 مجتمع رفاهی خزر آباد - پلاژها -جنب مجتع وزارت کشور
72 چالوس 2226267 0191 جاده چالوس -تنکابن
73 همدان همدان 8254008-9 0811 خ شریعتی میدان شریعتی
74 هرمزگان بندرعباس1 6671315-16 0761 چهارراه فرودگاه جنب مجتمع پگاه
75 بندرعباس2 3330788 0761 بلوار شهید ناصر جنب اداره کل نوسازی
76 کیش 4430026-27 0764 آموزش وپرورش کیش
77 قشم 5220025 0763 بلوار ولی عصر جنب سوپر همشهری انتهای کوچه
78 حاجی آباد 4222533 0763 آموزش و پرورش حاجی آباد 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم فروردین 1391ساعت 19:51  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  | 

براي ثبت نام کارت منزلت در سايت سازمان بازنشستگي به آدرس www.cspf.ir  به مدارک زير احتياج است

1.              شماره ملّي تمام افراد تحت تکفل و فرد بازنشسته

2.              شماره دفتر کل

3.              آدرس منزل و کدپستي

4.              سري و سريال و شماره و محل صدور شناسنامه افراد تحت تکفل

5.              عکس 4×3 رنگي زمينه روشن (اسکن شود و حاشيه هاي زائد گرفته شود)

براي ورود شماره دفتر کل و کد ملي شخص بازنشسته را وارد کرده دکمه ورود را بزنيد (اگر قبلاً اطلاعات شما وارد سايت شده باشد دکمه ويرايش نشان داده مي شود آن را بزنيد در غير اين صورت ورود را بزنيد و وارد ورود اطلاعات شويد

ثبت نام 3 مرحله دارد:

1.              اطلاعات فردي شخص بازنشسته

2.              عکس اسکن شده را قرار دادن (عکس که رويت شد به مرحله بعد برويد)

3.              اطلاعات افراد تحت تکفل (براي ثبت  اطلاعات فرد تحت تکفل ابتدا 1 نفر را ثبت کرده دکمه ثبت فرد تحت تکفل را بزنيد وقتي پايين اين کادر مشخصات مشاهده شد افراد بعدي را به همين صورت ثبت کنيد بعد از اتمام افراد تحت تکفل دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنيد اگر در اين مراحل مشخصات فردي را ثبت کرديد و مشخصاتش اشتباه بود دکمه ويرايش کنار اسم را بزنيد ، آن را ويرايش کرده ثبت کنيد و دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنيد)

*کساني که افراد تحت تکفل ندارند از همان ابتدا دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنند

سايت از شما تاييديه نهايي مي خواهد اگر اطلاعات درست بود تاييد کنيد در غير اين صورت برگرديد و اصلاح کنيد و سپس تاييديه بدهيد دوباره از شما تاييديه مي خواهد و در پايان چاپ فرم را زده برگه را پرينت بگيريد بهتر است اگر چاپگر نداريد به کافي نت مراجعه کرده آنجا ثبت نام کنيد

برگه پرينت گرفته شده را همراه با مدارک زير به کارگزيني اداره آموزش و پرورش ببريد آن را مهر زده و نزد خود نگه داشته باشيد

1-             فتو فيش حقوقي

2-             1قطعه عکس 4× 3 (همان عکس اسکن شده)

3-             فتو شناسنامه و کارت ملي شخص و افراد تحت تکفل

4-             برگه پرينت گرفته شده از سايت

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم خرداد 1388ساعت 11:40  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  | 
کسانی که متقاضی ثبت نام  حج عمره مفرده از طریق سازمان بازنشستگی کشوری هستند به سایت سازمان به آدرس www.cspf.ir مراجعه کنند

مدارک مورد نياز :

1.شماره دفترکل

2.شماره گذرنامه

3.کد ملي

4.کد پستي

5.آدرس کامل پستي

6.شماره تلفن همراه

7. شماره تلفن ثابت به همراه پيش شماره

8.تاريخ انقضاء پاسپورت

مهلت ثبت نام در تاریخ ۱۵/۱/۸۸ تمام شده است

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند 1387ساعت 12:24  توسط کانون بازنشستگان فرهنگی بابل  |